วัน วัน หนึ่ง

posted on 20 Oct 2012 23:52 by meunfunn

ปฏิทิน ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่

เฉพาะในช่วงที่ผมเริงร่า

นาฬิกาจะหลอกตาผมเสมอในรุ่งเช้า

วันพักผ่อน มักเป็นเพียงห้วงเวลา สั้น สั้น

ผมหลอกตัวเอง…เมื่อวันเกือบสุดท้ายมาถึง

                                           :: ปากกามหาสมุทร

edit @ 21 Oct 2012 00:44:01 by amanda_on

Comment

Comment:

Tweet